euroGeeN BLOG

nutriční genetika v praxi - hubnutí, rekonvalescence, anti-aging, sportovní dieta

NAVIGATION - SEARCH

šest grafů, které dokládají, jak velmi jsme se mýlili ve "válce proti tukům"

"Válka" proti živočišným tukům (SAFA) byl pravděpodobně jeden z největších omylů v historii výživy!

Jednoho dne začali mnozí lidé považovat slovo tuk, za "sprosté slovo". Když snížili svůj příjem živočišného tuku a cholesterolu, výskyt řady civilizačních onemocnění vzrostl. Dnes proto čelíme pandemii obezity, metabolických poruch a diabetu II. typu.

Studie realizované v posledních desetiletích jasně dokazují, že ani nasycené mastné kyseliny (tuky), ani cholesterol ve stravě člověka nepoškozují (1, 2, 3, 4). Vědci nyní začínají věřit, že celé "nízkotukové šílenství" bylo založeno na chybných studiích, které byly později důkladně vyvráceny.

Zde najdete šest grafů, které jasně ukazují, jak obrovskou škodu napáchaly universální rady preferující vysokosacharidovou kuchyni a odmítající živočišné tuky.


  1. Nejnižší riziko srdečních chorob v Evropě mají země s nejvyšší spotřebou nasycených tuků

saturated fat heart disease in europeData from: Hoenselaar R. Further response from Hoenselaar. British Journal of Nutrition, 2012.

Slyšeli jste někdy o tzv. "francouzském paradoxu"?

Sousloví vyjadřuje podiv nad "faktem", že francouzi mají nízký výskyt srdečních chorob, ačkoliv používání nasycených tuků je v jejich stravě poměrně vysoké. 

Dobrá... zde v grafu vidíte "evropský paradox", kde všude nelze najít pozitivní souvislost mezi spotřebou nasycených mastných kyselin a výskytem srdečních chorob.

Když nic jiného, tak země, kde lidé spotřebují více nasycených tuků, vykazují nižší úmrtnost na choroby srdce.   

Důvod je jednoduchý... pravda je, že nasycené mastné kyseliny (zejména živočišný tuk) nemají NIC SPOLEČNÉHO s kardivaskulárními problémy. Nejde o žádný "paradox". Celé generace věřily tomuto mýtu (5).

Dík za přípravu grafu: Dr. Andreas Eenfeldt.

  1. Epidemie obezity v USA započala téměř přesně v období, kdy byly publikována doporučení nízko-tukové diety

low fat guidelinesKris GunnarsZdroj: National Center for Health Statistics (US). Health, United States, 2008: With Special Feature on the Health of Young Adults. Hyattsville (MD): National Center for Health Statistics (US); 2009 Mar. Chartbook.

V roce 1977 vyšla universální doporučení pro všechny američany preferující vysoko-sacharidovou stravu. Podíváme-li se na grafy, je překvapující, že epidemie obezity začala téměř přesně ve stejný okamžik, kdy odborníci začali používat uvedený postup. 

Ačkoliv tento graf nedokazuje nic (souvislost ještě neznamená příčinu), teorie dává smysl, protože od té doby lidé opouštějí tradiční kuchyni (např. máslo) a začínají konzumovat předpřipravená "nízko-tučná" jídla s vysokým obsahem cukrů.

Od té doby vědci uskutečnili mnoho rozsáhlých studií, které využívaly vysoko-sacharidovou dietu. Tyto studie zřetelně prokázaly, že vysoko-sacharidová dieta v oblasti snižování hmotnosti nedosahuje účinku nízko-sacharidové stravy, a má (vysoko-sacharidová strava) nulový dlouhodobý účinek na výskyt kardiovaskulárních onemocnění (6, 7, 8).

Ačkoliv studie ukázaly mizerné výsledky vysoko-sacharidové stravy (málo tuků), tyto diety jsou stále doporučovány nutričními organizacemi na celém světě.

  1. Nízko-sacharidová strava je ve snižování hmotnosti (hubnutí) úspěšnější, než diety vysoko-sacharidové (málo tuků ve stravě)

weight loss graph low carb vs low fatKris GunnarsZdroj: Brehm BJ, et al. A randomized trial comparing a very low carbohydrate diet and a calorie-restricted low fat diet on body weight and cardiovascular risk factors in healthy women. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2003.

Kdyby živočišný tuk byl tak špatný, jak se tvrdilo, tak by po nich lidé více přibírali a dieta by více poškozovala tělo. Bohužel to studie NEPOTVRZUJÍ.

Ve studii z grafu, ženy konzumující až "do sytosti" nízko-sacharidovou stravu plnou tuků  snížili hmotnost více než dvakrát tolik, než ženy konzumující "kaloricky restriktivní" stravu s nízkým obsahem tuků.

Pravda je, že nízko-sacharidové diety mají trvale (o něco) lepší výsledky ve studiích sledujících hubnutí. 

A nejen, že pomáhají k účinnějšímu hubnutí, ale také zlepšují několik dalších parametrů, které souvisí s kardiovaskulárními chorobami a diabetem (9, 10, 11).

  1. Nahrazení živočišných tuků rostlinnými a transmastnými tuky zvýšilo výskyt civilizačních chorob

fat consumption in usaKris GunnarsZdroj: National Center for Health Statistics (US). Health, United States, 2008: With Special Feature on the Health of Young Adults. Hyattsville (MD): National Center for Health Statistics (US); 2009 Mar. Chartbook.


Ve dvacátém století se několik závažných chorob stalo velmi obvyklými. Nazýváme je společným názvem civilizační choroby.

Epidemie srdečních chorob započala někdy okolo roku 1930, obezita se stala epidemií přibližně v osmdesátých letech minulého století. A epidemie diabetu zhruba o desetiletí později.

Ačkoliv jste před těmito milníky o těchto chorobách téměř neslyšeli, nyní se staly největšími zabijáky lidstva - ročně na jejich důsledky zemřou milióny lidí.

Z grafu je poměrně zřejmé, že extrémně rychlý rozvoj těchto chorob nastal po nahrazení živočišných tuků, tukem do pečiva, margarínem a zpracovanými rostlinnými oleji

  1. Epidemie obezity nastartovala současně se snížením příjmu červeného masa a vysoko-tukových zemědělských produktů 

fatty food consumption from 1980 1990Kris GunnarsZdroj: Hu FB, et al. Trends in the Incidence of Coronary Heart Disease and Changes in Diet and Lifestyle in Women. The New England Journal of Medicine, 2000.

Překvapuje nás, že někteří lidé stále obviňují tradiční jídla (maso či máslo) z vlivu na civilizační choroby. Tyto potraviny přitom provází lidstvo po tisíce let, kdy se těšilo poměrně pevnému zdraví. Obviňování tradičních potravin ze způsobování civilizačních chorob tedy nedává velký smysl. 

Všechna data ukazují, že lidstvo snižuje konzumaci těchto tradičních potravin, avšak počet civilizačních onemocnění stoupá.

Výše uvedený graf ze studie "Nurses Health Study" ukazuje, že američané snížili spotřebu "červeného masa" a plnotučných mléčných produktů ve stejné době, kdy epidemie obezity propuká naplno.

  1. Framinghamská studie srdečních chorob - vzrůst výskytu onemocnění po nahrazení zdravého másla toxickým margarínem

butter vs margarine stephan guyenet largerKris GunnarsZdroj: Gillman MW, et al. Margarine intake and subsequent coronary heart disease in men. Epidemiology, 1997. Photo source: Whole Health Source.

V době, kdy každý začal poukazovat na škodlivost nasycených tuků a jejich spojení se srdečními selháními, máslo a další mléčné produkty byly ztělesněním zla.

Výživoví specialisté začali radit lidem, aby nahradili máslo margarínem... který měl málo nasycených mastných kyselin, ale zato dostatek umělých trans-mastných kyselin.

A tak jako u mnoha jiných zaručených universálních receptů, i zde neměli popularizátoři pravdu. Nasycené tuky dnes považujeme za téměř neškodné, zato transmastné kyseliny jsou vysoce toxické (12, 13, 14).

V grafu nad textem (Framingham Heart Study) vidíme, že výskyt srdečních chorob roste s menší spotřebou másla a vyšší spotřebou margarínu.

Z velmi nepochopitelných důvodů, mnohé zdravotní organizace stále doporučují, vyhýbat se (zdravému) máslu a nahrazovat jej upravovaným umělým margarínem.


Zdroj článku:  http://authoritynutrition.com/6-graphs-the-war-on-fat-was-a-mistake/#ixzz3JFXXtZCc
Komentáře jsou uzavřeny