euroGeeN BLOG

nutriční genetika v praxi - hubnutí, rekonvalescence, anti-aging, sportovní dieta

NAVIGATION - SEARCH

Mozková obrna u dětí je častější při obezitě matek

Dr. Villamor a kolegové zkoumali vztah mezi indexem tělesné hmoty u matky (BMI) a výskytem mozkové obrny u potomků a zjistili, že nadváha a obezita na počátku těhotenství byla spojena se zvýšenou mírou mozkové obrny. Důležité faktory spojené s obezitou, včetně diabetes u matky a hypertenze, nebyly při jejich statistické analýze zohledněny. Tyto faktory (metabolického syndromu) byly zkoumány již v předešlých studiích.

Zdravým životním stylem tedy chráníte nejen sebe, ale i své budoucí potomky.

Zdroj: Journal of American Medical Association

 

 

Komentáře jsou uzavřeny