euroGeeN BLOG

nutriční genetika v praxi - hubnutí, rekonvalescence, anti-aging, sportovní dieta

NAVIGATION - SEARCH

Umožňuje nám "zveřejňování nutričních informací v jídelních lístcích" zdravější stravování?

Od 7. května, všechny americké restaurace (řetězce) s 20 a více místy - a to včetně kaváren, pekáren a kin, které prodávají jídlo - budou muset zveřejnit obsah kalorií u všech svých položek na jídelním lístku/menu.

Důvodem je povinnost stanovená v "zákoně o Přiměřené péči" v roce 2010, která racionálně předpokládá, že by se zákazníci mohli více zamyslet při objednávání jídla obsahujícího více kalorií, než je pro ně vhodné zkonzumovat např. za celý den. Ale zda takové zveřejňování množství kalorií pomůže zlepšovat proporce dospělých a dětí v USA, kteří mají nadváhu nebo obezitu, je třeba ověřit.

"Zhruba polovina spotřebitelských výdajů na stravu je vynaložena na jídla připravená mimo domov, a pochází z nich třetina z celkového množství kalorií", podle vyjádření FDA týkajícího se nutričního označování v jídelních lístcích, zveřejněného v prosinci 2014 (zavedení pravidla bylo odloženo dvakrát z původního data 1. prosince 2015). "Výzkumy naznačují, že většina lidí nezná a často podceňuje obsah kalorií a živin v těchto jídlech."

Američtí spotřebitelé měli téměř čtvrt století, aby se sžili se značením nutričních parametrů na balených potravinách, které vyžaduje FDA od roku 1994. Povinné zveřejňování množství kalorií u jídel v restauracích "je opravdu dobrý začátek, aby byla nutriční prevence konzistentní se způsobem značení balených potravin v obchodech, "říká Heather Eicher-Miller, PhD, profesor výživy na Purdue University.

Řada jurisdikcí již vyžaduje od řetězců restaurací, aby uváděli kalorie u svých jídel.Počínaje městem New York v roce 2008. Některé celoamerické řetězce, jako například Krispy Kreme a Subway, již kalorie nějakou dobu uvádějí.
 
Důkaz jsou slabé

Důkazy, že uvádění kalorií u jídel v restauracích přesvědčí zákazníky, aby si dali středomořskou rybu namísto  těstovin s parmezánem, jsou docela slabé. Dokonce i když se klienti rozhodnou pro méně kalorické položky, není známo, zda to později nebudou kompenzovat tím, že budou jíst více než obvykle při dalším jídle.

Eicher-Miller spoluautorka metaanalýzy z roku 2017 dospěla k závěru, že označování jídel v restauracích nevedlo ke změně množství nebo kvality kalorií spotřebovaných dospělými v USA. "Ale to neznamená, že to není užitečné nebo důležité," řekla a vysvětlila, že jen čas a další výzkumy zjistí, zda povinnost zavedená FDA bude mít nakonec požadovaný účinek.

Nedávná studie společnosti Cochrane zjistila, že uvádění kalorií v jídelníčku restaurací a kaváren může snížit množství kalorií o 8% nebo zhruba o 50 kalorií u jídel s nutriční hodnotou cca 600 kalorií. A nebyly nalezeny žádné důkazy o tom, že by uvádění energetických hodnot způsobilo zvýšením množszví zakoupených nebo spotřebovaných kalorií.

Závěry autorů studií nelze přeceňovat, kvůli nedostatku vysoce kvalitních studií. "Předběžně navrhujeme, aby vyznačení energetických hodnot na jídelním lístku v restauracích bylo jako součást širšího souboru opatření k potírání obezity," uvádí. "Jsou potřeba další vysoce kvalitní výzkumy v reálném prostředí k získání dalších spolehlivých závěrů."

Kvalitnějších studií je zapotřebí k zodpovězení dvou klíčových otázek, říká Theresa Marteau, PhD, ředitelka oddělení výzkumu výživových návyků na Univerzitě Cambridge Institute of Public Health ve Spojeném království a spoluautorka studie Cochrane Review. Jak by mělo vypadat nutriční označování na jídelním lístku, aby optimalizovalo dopad na nákup a spotřebu, zejména pro lidi z nižších socioekonomických skupiny, kde pravděpodobně budou mít větší přínos? A jak efektivní jsou zavedené energetické štítky v jídelníčcích společně s ostatními snahami o podporu zdravější stravy, jako je dostupnost zdravějších variant jídel či menších porcí?

Zatímco tyto otázky ještě nejsou zodpovězeny, Marteau řekl: "Věříme, že existuje dostatek důkazů o efektivitě, aby FDA mohla nadále vyžadovat  označování množství kalorií na jídelním lístku, a aby se Spojené království a další země rozhodly uzákonit tuto povinnost."

Nutriční negramotnost

Jedním z důvodů, proč výzkumy doposud selhávají, je to, že poměrně málo spotřebitelů dosud využívá nutriční informace na produktech, uvedl pan Punam Ohri-Vachaspati, PhD, RD, profesor výživy na School of Nutrition and Promotion of Health v Arizoně Státní univerzita. "V restauracích", jak poznamenává Ohri-Vachaspati: "jsme my všichni impulzivní jedlíci a všichni jsme navyklí dělat impulzivní okamžitá rozhodnutí."

Ve studii, která vyšla v roce 2015, Ohri-Vachaspati a její spoluautoři zjistili, že 60% lidí, kterých se dotazovali před restauracemi McDonald's, uvedlo, že si všimli výživových informací na nabídce jídel, ale pouze 16% z nich uvedlo, že to ovlivnilo jejich objednávku. Vyšší příjmy a vyšší vzdělání byly prokazatelně spojeny s větší pravděpodobností všimnutí si a též využití označení energetckých hodnot nabízených jídel.

Jednoduché uvádění množství kalorií na menu nestačí, říká Ohri-Vachaspat. Návštěvník restaurace musí pochopit, co uvedené množství energie znamená v kontextu jeho denního příjmu stravy. FDA požaduje, aby v textu bylo uvedeno, že "2000 kalorií denně je všeobecné nutriční doporučení pro dospělého člověka, ale skutečná potřeba se může lišit." Nicméně, ne každý pochopí, co to znamená, uvádí Ohri-Vachaspati.

"Myslím si, že průměrný americký spotřebitel nerozumí, co znamená kalorický příjem nebo kolik by měl on konkrétně spotřebovat za den", říká Sara Bleich, PhD, profesorka politiky veřejného zdraví na Harvardské T. H. Chan School of Public Health. "Je nešťastné, že jsou vyžadovány pouze informace o kaloriích."

Navíc ke kaloriím

Kromě toho, že v nabídkách menu nebo na nabídkových panelech musí být k dispozici celkové množství kalorií, musí mít restaurace v místě provozovny k dispozici tištěné informace o dalších 10 klíčových živinách ve svých pokrmech, včetně gramů tuku, sacharidů, bílkovin a vlákniny, a miligramů cholesterolu a sodíku.

Zda zákazníci skutečně využijí tyto informace, je druhá věc. "Lidé obvykle nevyžadují informace o výživové hodnotě nad rámec toho, co je vytištěno na jídelním lístku," říká Karen Byrd, PhD, MBA, registrovaná dietoložka a profesorka výživy, dietetiky a potravinářství z Murray State University v Kentucky.

Nedávná studie provedená Byrdovou a Eicher-Millerem naznačuje, že by mohlo být užitečnější znát obsah sodíku (soli) u jídel namísto zveřejňování kalorií. Zvláště s ohledem na skutečnost, že dospělí v USA získají přibližně jednu třetinu celkového denního příjmu sodíku z jídel v restauračních zařízeních.

Mnoho dospělých konzumuje výrazně více než doporučený denní limit 2300 mg sodíku, podle nedávné studie JAMA, zpracované výzkumnými pracovníky Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Odhadují, že průměrný denní příjem sodíku u dospělých v USA je až 3608 mg.

Ve své studii Byrd zkoumala, zda varování před nadměrným množstvím soli vyžadovaná v restauracích v New Yorku od roku 2015 mají nějaký účinek. Restauracím se doporučuje přidat trojúhelníkovou ikonu se solničkou vedle položek menu, které obsahují 2300 nebo více mg sodíku.

"Na základě mého výzkumu se ukázalo varování jako neefektivní. Možná proto, že se týkalo pouze 17% všech položek menu, což spotřebitelům dovolilo ikonu přehlédnout, řekla Byrdová, která realizovala studii na fakultě Purdue.

Nicméně zveřejnění miligramů sodíku/soli vedle každé položky v nabídce již účinkovalo lépe, ačkoliv záleželo i na tom, zda lidé vnímají relativně zdravější potraviny jako chutné. Ti, kteří mají rádi zdravou stravu, si vybírali jídla s nižším obsahem sodíku, zjistila Byrdová. Na druhou stranu, každý pátý z účastníků studie uvedl, že si myslí, že potraviny s nižším obsahem sodíku nejsou dostatečně chutné, takže uvádění obsahu sodíku jej vedlo k objednávce slanějších položek menu.

Naproti tomu uvádění množství kalorií nemělo žádný významný vliv na obsah kalorií objednaných jídel, dokonce i mezi účastníky, kteří si zastávají názor, že zdravé potraviny jsou chutné, zjistila studie.

Úloha stravovacích provozů

Dokonce i účastníci studie, kteří se rozhodli pro položky s nižším obsahem sodíku/soli, nebyli schopni snížit denní příjem sodíku na méně než 2300 mg (maximální doporučený denní příjem), protože mnoho jídel se obsahem blížilo k této úrovni nebo ji překročilo.

"Mohou být přijata další (FDA) navrhovaná opatření v oblasti veřejného stravování ke snížení obsahu sodíku, aby se dosáhlo výraznějšího pozitivního dopadu na veřejné zdraví," napsala uvedla ve studii.

"Problémem je, že eliminace přidané soli při přípravě jídla nebo u stolu nemusí významně změnit příjem sodíku v populaci, protože zůstává vysoká v dalších průmyslově zpracovaných potravinách" uvedl jako reakci na studii CDC Joachim Ix, MD, MAS a Cheryl Anderson, PhD, MPH, MS, oba z Kalifornské univerzity v San Diegu. "Z tohoto důvodu by strategie na snížení příjmu sodíku v populaci měla být nejprve zaměřena na celkovou úroveň a měla by zahrnovat odvětví, která dodávají průmyslově zpracované potraviny, nápoje a hotová jídla," napsali Ix a Anderson.

Nedávný výzkum provedený Bleichovou naznačuje, že velké americké restaurační řetězce se pohybují směrem ke snižování množství kalorií a sodíku v nových typech jídel.

V jedné studii ona a její spoluautoři zjistili, že obsah sodíku v nově zavedených položkách menu v 66 nejvetších restauracích klesl od roku 2012 do roku 2016 o 104 mg. "Nicméně celkový obsah sodíku u nových jídel z nabídky zůstává stále vysoký a snížení jsou různá dle typu restaurace a kategorie jídla."

V jiné studii Bleichová a její spoluautoři zjistili, že položky, které během tohoto období vypadly z jídelníčků řetězců, obsahovaly o 71 kalorií více než položky, které zůstaly v nabídce. "Myslím, že jde pravděpodobně o odraz posunu spotřebitelských preferencí," uvedla.

Chování návštěvníkjů restaurací je obtížně ovlivnitelné, ale odstranění položek s vysokou energetickou hodnotou může mít "významný pozitivní dopad na zdraví obyvatel", napsala spolu s jejími spoluautory.

"Jde o dobrý celkový trend," řekla Bleich ke snížení obsahu sodíku a kalorií v restauracích, "ačkoli se musíme mít na pozoru před některými varovnými signály. Při snížování množství kalorií, restaurační řetězce často nahrazují zdravé tuky cukrem, což by zákazníkům příliš neprospělo.

Povinné uvádění kalorií v restauracích je pravděpodobně motivuje, aby změnili recepty u více jídel, předpovídá Bleich. "Nechcete být známí jako restaurace, která má energeticky nejtučnější pokrm."
 

Zdroj: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2679959?utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jama&utm_content=olf&utm_term=042518

 

Komentáře jsou uzavřeny